Menu

Träverkstad

I träverkstaden finns en fast maskinpark samt el- och handverktyg för utlåning. För att få tillgång till träverkstaden ska nya anslutna genomgå en obligatorisk introduktionskurs. Här ges en genomgång av säkerhet och handhavande av maskiner.

Alla större maskiner är uppkopplade på automatisk suganläggning som servas kontinuerligt. Det finns viss möjlighet till förvaring av material. Märk allt material tydligt med namn och telefonnummer.

Utrustning

 • Justersåg
 • Stor kapsåg
 • Rikthyvel
 • Plahyvel
 • Bandsåg (stor och liten)
 • Rondellputs
 • Bandputs och kantbandputs
 • Bordsfräs (Odin)
 • Pelarborr
 • Svarv
 • Handöverfräs
 • Dyksåg (Festool)
 • Kexmaskin (Lamello)
 • Våtslip för verktygstål (Tormek)
 • Industridammsugare (2 st)
 • Justersåg
 • Stor kapsåg
 • Rikthyvel
 • Plahyvel
 • Bandsåg (stor och liten)
 • Rondellputs
 • Bandputs och kantbandputs
 • Bordsfräs (Odin)
 • Pelarborr
 • Svarv
 • Handöverfräs
 • Dyksåg (Festool)
 • Kexmaskin (Lamello)
 • Våtslip för verktygstål (Tormek)
 • Industridammsugare (2 st)

Instruktionsvideos

Justersågen
Rikthyveln
Planhyveln
Spånsugen

Verkstadsansvariga

Tomas Auran:

Linus Svensson:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram