Meny
Om KKVMM
KKV Monumental Malmö är en stiftelse som drivs av en styrelse. Verkstaden är ett kollektiv, vilket innebär att du som ansluten är med och ansvarar för verkstädernas uppbyggnad, skötsel och ordning.

KKVMMs verkstäder är till för konstnärliga projekt utefter behov av utrustning och utrymme. Verkstaden får inte användas för kommersiell produktion som saknar konstnärlig anknytning. Du håller själv med arbetsmaterial och verktyg och ska ha en egen personlig olycksfallsförsäkring för att få arbeta här.

För att bli ansluten och nyttja verkstaden behöver du skicka in en ansökan och bli godkänd av styrelsen. Yrkesverksamma och utbildade konstnärer beviljas anslutning, närliggande yrkeskategorier kan ansöka om en tidsbegränsad projektanslutning för att genomföra ett konstnärligt projekt. Vi erbjuder även anslutning till större organisationer.

På KKVMM kan du hyra enskilda projektrum eller en yta i vår öppna monteringsverkstad. Efter slutfört arbete städar du och fyller i timlistan i pärmen bredvid hissen med namn, datum, arbetade timmar samt utnyttjande av ugnar och dyl. Du faktureras för detta en gång i kvartalet.

Verkstaden finansieras av: Malmö stad, Region Skåne, Kulturrådet samt anslutna konstnärers års- dag- och projektavgifter. Finansiering kan även komma från riktade projektstöd samt från en mängd andra stödjande konst- och kulturfonder.

KKVMM startade 1972 på initiativ av konstnärer. Verkstaden fanns då i Fosie industriområde, 1983 flyttade kollektivverkstaden till den gamla textilfabriken på Bragegatan 15 i Södra Sofielund där vi finns än idag. 

Vår verkstad präglas av likabehandling och inkludering.  Vår verksamhet är självständig och oberoende av politiska, religiösa, kommersiella eller enskilda intressen. Vi har tillgänglighetsanpassade lokaler för offentlig verksamhet med utrymme för upp till 30 personer. 


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram