Menu
KKV Monumental Malmö är en stiftelse som drivs kollektivt av anslutna yrkesverksamma konstnärer. Detta innebär att du som ansluten är med och ansvarar för verkstädernas upp-byggnad, skötsel och ordning.

KKVMMs verkstäder är till för tidsbegränsade konstnärliga projekt utefter behov av utrustning och utrymme och till en kostnad av 65 kr per dag. Den får inte användas som permanent ateljé eller för kommersiell produktion som saknar konstnärlig anknytning. Du håller själv med arbetsmaterial och verktyg och ska ha en egen personlig olycksfallsförsäkring för att få arbeta här.

Det är möjligt att hyra enskilda projektrum eller en yta i vår öppna monteringsverkstad under en begränsad period. Verkstaden har en bil med lastutrymme som anslutna kan boka och hyra. Efter slutfört arbete i verkstaden städar du och fyller i timlistan i pärmen bredvid hissen med namn, datum, arbetade timmar samt utnyttjande av ugnar o.dyl. Du faktureras för detta en gång i kvartalet.

För att bli ansluten och nyttja verkstaden behöver du skicka in en ansökan och bli godkänd av styrelsen. Yrkesverksamma och utbildade konstnärer beviljas anslutning, närliggande yrkes-kategorier kan ansöka om en tidsbegränsad projektanslutning för att genomföra ett konstnärligt projekt. 

Utöver anslutnas års- och dag avgifter finansieras KKV Monumental Malmö i huvudsak av Malmö Kulturstöd, Region Skåne och Kulturrådet. KKVMM startade upp 1972 på initiativ av konstnärer i Fosie industriområde. 1983 flyttade kollektiv-verkstaden till den gamla textilfabriken på Bragegatan 15 i Södra Sofielund där vi finns än idag.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram