Meny

Anslutning

Anslutning
KKV Monumental Malmö är i första hand en kollektiv arbetsplats för yrkesverksamma konstnärer med konsthögskoleutbildning och/eller uppvisad konstnärlig verksamhet. Närliggande yrkeskategorier, t ex arkitekter, formgivare, designers och scenografer kan under en begränsad tid (6 månader) bli projektanslutna för att genomföra ett konstnärligt projekt. Projektanslutna tas in i mån av plats.

Anslutning KKVMM

KKV Monumental Malmö är en stiftelse som byggts upp och drivs av yrkesverksamma konstnärer. Syftet med verksamheten är att fungera som verkstad för konstnärliga projekt utefter behov av utrustning och utrymme. KKVMM får inte användas som permanent ateljé eller för kommersiell produktion som saknar konstnärlig anknytning. Du håller själv med arbetsmaterial och verktyg. Observera att det är ditt personliga ansvar att du tar del av och följer KKVMM:s ordningsregler, stadgar och säkerhetsföreskrifter.

KKV Monumental Malmö är en kollektiv arbetsplats. Det innebär att du som ansluten ansvarar för verkstädernas skötsel och ordning. T ex ska du ska städa efter dig varje gång du arbetat i verkstaden och delta i gemensamma städdagar.

Verksamhetens försäkring omfattar inte personskador som du åsamkar dig själv eller någon annan, stöld av dina tillhörigheter eller om du orsakar en sakskada eller skada på fastigheten. Du måste därför ha en egen personlig olycksfallsförsäkring för att få arbeta här.

För att arbeta i trä-, metall-, keramikverkstaden, textilverkstaden och i gjuteriet krävs att du gått en intro-kurs. Intro-kurser ges löpande och kostar som en dagavgift. Via kansliet eller hemsidan hittar du kontaktinformation till ansvariga för respektive avdelning.

Avgiften för anslutning är 800 kr per år. Dagavgifter, kostnad för förbrukning av elektricitet, gas etc. tillkommer. Efter slutfört arbete i verkstaden ska du fylla i timlistan i pärmen bredvid hissen med namn, datum, arbetade timmar samt utnyttjande av ugnar o.dyl. Du faktureras dem i efterhand – vanligtvis en gång i kvartalet.

Projektanslutning

KKV Monumental Malmö är i första hand en kollektiv arbetsplats för yrkesverksamma konstnärer men närliggande yrkeskategorier, t ex arkitekter, formgivare, designers och scenografer kan under en begränsad tid (6 månader) bli projektanslutna för att genomföra ett konstnärligt projekt. Projektanslutning beviljas i mån av plats.

Avgift för projektanslutning är 400 kr för 6 månader (samma som för konstnärsanslutning) samt deposition för nyckel och tag till verkstaden. Dagavgifter, kostnad för förbrukning av elektricitet, gas etc. tillkommer.

Att KKVMM drivs kollektivt innebär att du som ansluten är med och ansvarar för verkstädernas skötsel och ordning. Du ska städa efter dig varje gång du arbetat i verkstaden och delta vid kollektivets gemensamma städdagar.

KKVMM får inte användas som permanent ateljé eller för kommersiell produktion som saknar konstnärlig anknytning. Du håller själv med arbetsmaterial och verktyg. Observera att det är ditt personliga ansvar att du tar del av och följer KKVMM:s ordningsregler, stadgar och säkerhetsföreskrifter.

Verksamhetens försäkring omfattar inte personskador som du åsamkar dig själv eller någon annan, stöld av dina tillhörigheter eller om du orsakar en sakskada eller skada på fastigheten. Du måste därför ha en egen personlig olycksfallsförsäkring för att få arbeta här.

För att arbeta i trä-, metall-, keramikverkstan eller i gjuteriet krävs att du gått en intro-kurs. Intro-kurser ges löpande och kostar som en dagavgift. Via kansliet eller hemsidan hittar du kontaktinformation till ansvariga för respektive avdelning.

Efter slutfört arbete i verkstaden ska du fylla i timlista i pärmen bredvid hissen med namn, datum, arbetade timmar samt utnyttjande av ugnar o.dyl. Du faktureras dem i efterhand – vanligtvis en gång i kvartalet.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram