Meny

Metallverkstad

Metallverkstad
I metallverkstaden finns en maskinpark främst avsett för plåtarbete och svetsning. För att få tillgång till metallverkstaden ska nya anslutna genomgå en obligatorisk introduktionskurs. Här ges du en genomgång av säkerhet och handhavande av maskiner t ex svets, bock, kap, slip, borr och fräs. 

I metallverkstaden finns begränsade möjligheter till förvaring. För längre skrymmande projekt kontakta administrationen.

Utrustning

  • Bockning
  • Valsning
  • Saxen
  • Pelarborr
  • Svetsmaskiner (MIG och TIG)
  • Planhyvel
  • Svetsmaskiner (MIG och TIG)
  • Pelarslipmaskiner
  • Blästerskåp (glaskulebläster)
  • Bandsåg

Instruktionsvideos

Metallsågen
Svetsen
Valsarna

Verkstadsansvariga

Christina Sporrong

Erik Vestman

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram