Meny

Projektanslutning

  Personuppgifter

  Förnamn

  Efternamn

  Adress

  Postnummer

  Ort

  E-postadress

  Mobiltelefon

  Födelseår  Kön


  Anhörigs namn och mobiltelefon

  Frivillig information

  Försäkring


  Jag har personlig olycksfallsförsäkring:

  Obligatoriskt för att bevilja anslutning.

  Konstnärlig utbildning


  Utbildning 1

  Skola

  Program

  Studielängd

  Examensår  Utbildning 2

  Skola

  Program

  Studielängd

  Examensår  Utbildning 3

  Skola

  Program

  Studielängd

  Examensår

  Projekt


  Projektbeskrivning

  Beskriv det konstnärliga projekt du vill arbeta med på KKVMM med max 150 ord, bifoga gärna PDF med bilder.

  Antal tecken kvar: 900

  Tid för projektanslutningens början och slut  Länk till hemsida  Tidigare arbeten

  Lågupplöst PDF (5 st bilder, max 10MB)

  Avdelningar


  Vilka avdelningar du är intresserad av att använda dig utav?

  Tekniska kunskaper

  Ange om du har tekniska kunskaper i de avdelningar du vill använda.

  Nyttjande av verkstaden

  Beskriv hur du vill använda verkstaden under din projektanslutning.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram