Meny

Hålla kurs

Hålla kurs
KKVMs idé med att erbjuda kurser är att tillsammans skapa en självgående fortbildnings plattform. Här är medlemmars chans att dela med sig av kunskap eller eftersöka den. Målet är att utbyta kunskap och vidareutbilda våra bild- och formkonstnärer, så hjälp gärna oss att utveckla och förnya utbudet av kurser och tekniker.

Hålla kurs

Att hålla kurs på KKVM Malmö sker på initiativ av de medlemmar som håller dem, för att hålla kurs i en teknik eller ämne bör kursledaren uppvisa tidigare erfarenheter eller referens. Beroende på kursinnehåll ser vi inget hinder för att kursledare bjuder in deltagare utanför vårt nätverk men detta ansöker du om i kursbeskrivningen. KKVM öppnar även upp lokaler och verkstäder för uthyrning till välmotiverad kurser med konstnärlig anknytning.

Ibland låter vi även externa konstnärer hålla kurser om det finns ett intresse och vi är alltid öppna för nya kursförslag.

Att hålla kurs på KKV Malmö kan vara ett bra sätt för dig att tjäna lite extra pengar samtidigt som du får erfarenhet av att jobba med intresserade deltagare. De flesta kurser är öppna för alla, utan krav på förkunskaper, så det gäller att sätta kursen på en rimlig nivå. Vi kör även fortsättningskurser som ställer högre krav på deltagare, vilket då ska framgå av kurs beskrivningarna.

Process

Stegen för att genomföra en kurs:

• Kursledare skriver ett förslag på kursbeskrivning samt budget och skickar in detta till
• Styrelsen tar ställning till om kursen godkänns vid nästa styrelsemöte.
• Administrationen lägger ut kursen på hemsidan och öppnar upp för anmälningar
• Kursen genomförs om den får så många deltagare som den är budgeterad för. Om kursen får färre deltagare än budgeterat så kan styrelsen besluta att köra den ändå – t.ex. om det är en ny eller experimentell kurs som är av intresse.

Genomförande

Kursledare skickar in kursredovisning samt faktura eller instruktioner för löneutbetalning till och märker mailet med “Redovisning -kursnamn-”.

Ladda ner Excel-mall för kursbudget:

Mall kursbudget 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram