Menu

Snickeriets 
kom-ihåg & säkerhet

1. Nödstoppar. Var finns dom?

2. Ta reda på var förstahjälpen lådorna sitter!

3. Ta för vana att kolla spånsugen INNAN du börjar jobba.

4. Hur tömmer man spånsugen?

5. Varför suger inte spånsugen?

6. Den lilla röda kompressorn vid spånsugen är den som ser till att alla luckor vid maskinernas utsug öppnas när du startar en maskin. Om kompressorn är avstängd funkar inte utsugen.
Låt alltid kompressorn vara på. Stäng aldrig av den.

7. Inga lösa handverktyg får lämnas på Snickerimaskinerna.
8. Golv och maskiner ska Alltid Sopas eller Dammsugas efter avslutat arbete. Inga undantag gäller.

9. Proppar I proppskåpen får under INGA omständigheter tas ur.

10. Om en propp löser ut kontakta Jacques eller Gunn så får du en ny att sätta in. Om J elle G inte finns på plats skriv en lapp och lägg i G brevlåda eller Kontakta Jacques på 0734-177617.

11. Vi har hörselkåpor. Se till att ha dom på dig när du jobbar. Var rädd om din hörsel.

Behöver du hjälp eller råd tveka inte att höra av dig till verkstadsansvarig

Maskiner

JUSTERSÅGEN

Se till att golvet är rent från material innan du börjar såga.

OBSERVERA!
Blött, gammalt konstruktionsvirke eller inpregnerat material får ej sågas i justersågen.

1. Linjalen på släden MÅSTE vara inställd med rätt mått fram till klingan. OBS Millimeterpassning. Inget slarv.

2. Vinkeln på annhållet I förhållande till klingan måste vara 90 grader. (Testsåga och kolla av med stor vinkelhake.) Om det inte stämmer justera vidare.

3. Två sorters klingor finns.
– En kapklinga.
– En klyvklinga.

4. Kapklingan kan du såga skivor och massivt trä med, och även klyva massivt trä i tunnare dimensioner . Ska du klyva ämnen från råa brädor och plank ska du göra det med klyvklingan. Ta dig de 5 min att byta klinga för rätt arbete. Att byta en bränd och sliten klinga kostar 1000 kr.

5. Använd matarpinnen vid påföring av material. Du har bara två händer.

6. Om klingan nyper vid sågning är något fel. Pressa inte igenom material om det uppstår. Stanna sågen och ta reda på var problemet ligger. Åtgärda felet och fortsätt såga.

Felsökning

Virket är vresigt och nyper efter klingan: Åtgärdas med att du slår in en kil i träslitsen efter klingan så slitsen öppnar sig något.

Anhållet till höger om klingan är felinställd: Justera eller placera anhållet så det inte passerar klingan. (Gäller vid skivsågning.)

LILLA BANDSÅGEN

Se till att golvet är rent från material innan du börjar såga.

OBSERVERA!
Blött, gammalt konstruktionsvirke eller inpregnerat material får ej sågas i bandsågen.

För att få ut det mesta från maskinen låt maskinen jobba. Pressa inte igenom bitarna.

För lövsågning måste du ha ett 6-8 eller max 10 mm blad. För endast rak sågning kan man göra det med alla bredder bara man låter maskinen jobba utan påfrestning. Bäst för raka snitt är blad från 10 till 25 mm. Byt om du vill vara säker.

Om du märker att den sågar snett även med anhåll så beror det på att bladet är slut eller att styrhjulen är felinställda. Kontakta verkstadsansvarig för en ny, alternativt justera styrhjulen. Byt blad. Följ anvisningarna noggrant. (Se instruktioner på övre bandsågsdörren.) Måtten som anges för stödhjulen och styrhjulen är mycket viktiga. Se till att allt är ordentligt åtdraget innan start av maskinen igen. Glöm inte att montera sugslangen till spånsugen.

Planhyvel

Se till att golvet är rent från material innan du börjar såga.

OBSERVERA!
Blött, gammalt konstruktionsvirke eller inpregnerat material får ej sågas i maskinen.

Tänk på att olika hårda träslag kräver olika hastigheter vid hyvling. Hårt träslag ska hyvlas saktare än mjukt. Se listan till höger om hyveln vad som är hårt eller mjukt träslag.

Hyvla aldrig mer än ett par millimeter åt gången. Om ämnet fastnar i maskinen har du gjort fel. Försök aldrig trycka igenom ämnet eller dra ut det. Stoppa maskinen och sänk border. Slå av strömmen och ta ut din bit. Ställ om hyvlingsmåttet och starta maskinen. Hyvla.

Vid städning av hyveln krävs det följande:
– Se till att huvudbrytaren är på off.
– Öppna huven och blås rent maskinen. 
– Kontrollera att utsuget i locket inte är fullt av spån. 
– Blås rent resten av maskinen och städa golvet.
– Stäng locket och dra åt låsvredet.

RIKTHYVEL

Se till att golvet är rent från material innan du börjar såga.

OBSERVERA!
Blött, gammalt konstruktionsvirke eller inpregnerat material får ej sågas i maskinen.

Maskinen är gammal och måste hanteras med respekt och försiktighet. Håll koll på vart du har händerna.

Inga lösa skjortärmar eller löst hängande armband får förekomma.

Stå stadigt och på rätt plats med rätt position. Se till att anhållet är exakt i 90 grader innan du börjar. Hyvla med fast hand och bestämdhet. Blås rent maskinen och städa golvet efter avslutad hyvling.

RONDELLSLIP

Se till att bordet är i exakt 90 grader innan slipning. Vill du ha en annan vinkel ställ om bordets vinkel. Efter avslutad slipning ställ bordet i 90 grader. Blås rent maskinen och städa golvet efter avslutad hyvling.

Pelarborren

Här borrar vi endast i trä.Blås rent maskinen och städa golvet efter avslutat jobb.

Bandputsen

Glöm inte att koppla i slangen i utsugsröret på väggen innan putsning. Glöm inte att koppla UR slangen efter avslutad putsning annars stannar inte spånsugen.

Kom ihåg

Se alla maskiner som dina egna. Hantera dem med försiktighet och respekt.

Ha alltid koll på vad du gör. Snickeriet är en industrilokal och slarv kan orsaka allvarliga och oreparerbara skador, både på dig själv och dina kollegor.

Se alltid till att maskinen du lämnar är ok för nästa som ska nyttja den.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram