mentalverkstaden

Samtidskonsten
tar sig många uttryck och överskrider allt fler gränser för traditioner, kulturer, språk och nationer. Under de senaste åren har Malmö utvecklats till en arena för såväl nationell som internationell konst. Många, som har Malmö som sin bas, har en internationell karriär 
och många utlandsfödda konstnärer lever och arbetar nu i Malmö. 

Definitionen
av konsten och det konstnärliga yrket är i ständig förändring. Vi på KKV ser nya former av samarbeten och nätverk växa fram. Vi blir allt mer en plats där nätverk skapas och förstärks inom konst- och kulturområdet. Vi vill ge detta ett större utrymme i vår verksamhet. Ett projekt som startade med just detta i åtanke var att i ordningställa lektions- och seminarielokaler, som fått arbetsnamnet "Mentalverkstaden".

0

I vår strävan
att möta nya och växande behov ser vi att vår funktion som mötesplats och kunskapsförmedlare blir en allt viktigare del av vår verksamhet. Behovet av av ett forum för konstnärer och konstnärssammanslutningar, som ligger inom vårtt yrkesmässiga fält har aldrig varit större. Vårt mål är att skapa ett center för kunskap och samarbete inom konstområdet. 

Tanken är
en plats där man kan ha sammanträden, föreläsningar, kurser och seminarier i en öppen, funktionell och ostörd miljö med utsikt mot verkstäderna. I konceptet ingår även ett bokningsbart kontor, och lounge/fikautrymme. Utrymmet kommer att kunna hyras, inte bara för konstnärliga initiativ, utan för alla som finner miljön attraktiv för sina sammankomster. Detta är en arena för både publik och yrkesfolk. En lika spännande som unik mötesplats.

Mentalverkstaden
är ett initiativ från KKV Monumentals sida för att stärka konstnärernas yrkesutveckling likväl som en öppen inbjudan till andra professionella.