om oss

STIFTELSEN KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTÄDER I MALMÖ, MONUMENTAL
förkortas vanligtvis, KKV Monumental eller "Monumentalverkstaden". Verkstaden har 
en total yta på ca 1.000 kvm, belägen i centrala Malmö på Bragegatan 15 (nära Dalaplan).


Bild från Monteringshallen. På bilden syns skulptur av Berit Lindfeldt. Fotograf: Johan Röing

VERKSAMHET
Verkstaden är till för anslutna konstnärer och organisationer att fullfölja större projekt till utställningar, utsmyckning och andra uppdrag.

KKV Monumental har även en stor betydelse som mötesplats och forum. Här finns bokningsbara projektateljéer och en tillgänlighetsanpassad lokal för offentlig verksamhet.

Vi har ett nära samarbete med Malmö Konsthögskola och övriga kulturinstitutioner i regionen. Vi ingår även i nätverket av kollektivverkstäder i Malmö tillsammans med KKV Grafik, Mediaverkstaden Skåne samt KKV Textil.

TILLGÄNGLIGHET
VI är lyhörda för önskemål om tillgänglighetsanpassning och prioriterar förbättringar vad gäller arbetshöjd, belysning etc. Eftersom vi är en ideell förening så kan vi inte alltid genomföra förändringar direkt, men målet är att via riktade bidragssökningar få medel till att vara en verkstad för alla, oavsett förutsättningar.

I anknytning till vår verkstad finns hiss från markplan samt anpassad hiss upp till plan två som hyser våra offentliga lokaler. Där finns även anpassat badrum och kök.

Om du har förslag eller önskemål om förbättringar vi kan göra, tveka inte att höra av dig till kontoret: info@kkvmm.se

FINANSIERING
Bas i vår ekonomi är bidrag från Malmö Kulturstöd och Region Skåne. Bidragen täcker hyresomkostnader och viss elförbrukning, administratörslön och utvecklingsarbete inom verksamheten och för regional spridning och tillgänglighet.

Från Kulturrådet söker vi årligen stöd till våra investeringar i maskiner och inventarier. Tillfälliga bidrag sökes också kontinuerlligt för olika typer av utvecklingsarbeten, internationella samarbeten och för kulturprojekt. Driften av verkstadens dagliga verksamhet finansieras med års- samt dagavgifter från anslutna.