anslutning


VILL DU BLI EN DEL AV KKV MONUMENTAL?

Som verksam professionell konstnär kan du ansöka om anslutning till KKV Monumental. Du kan även söka om projektanslutning.

Gjutkurs för Konsthögskolan. Foto: Johan Röing

VÅRA PROFESSIONELLA ANSLUTNA
I verkstadens olika avdelningar arbetar anslutna yrkesprofessionella konstnärer med samtida såväl som traditionella tekniker. Professionell anslutning riktar sig till bild- och formkonstnärer. Där går vi efter KRO’s något stela definitioner och denna anslutning ges enart till de med konstnärlig högskoleutbildning och yrkesverksamhet inom fältet. 

Varje ansluten betalar en årsavgift samt en dagavgift de dagar hen arbetar i verkstäderna. Viss utrustning är belagd med särskilda förbrukningsavgifter för el och gas.

Ladda ner blankett för ansökan om professionell anslutning här!

PROJEKTANSLUTNING
Beviljas de närliggande yrkeskategorier. Arkitekter, formgivare, designer, konsthantverkare, scenografer etc. beviljas denna form av anslutning för konstnärliga projekt. Projektanslutning gäller halvårsvis 6 månader i taget med möjlighet till förlängning vid behov. Som projekt-ansluten har du precis samma förmåner som andra på verkstaden.

De verk som skapas här ska såklart vara av konstnärlig karaktär och givetvis inte serietillverkning eller massproduktion.

Vid frågor vänligen kontakta administrationen.

Ladda ner blankett för ansökning om projektanslutning här!

ORGANISATIONSANSLUTNING
Organisationer beviljas anslutning för sina gästande konstnärer.

Ladda ner blankett för ansökan om organisationsanslutning här!

FÖRESKRIFTER
För att få arbeta i verkstaden krävs att du undertecknat blanketten med våra föreskrifter

Ladda ner blankett för föreskrifter här!