Meny

* Årsavgiften för 2023 justerades till 800 SEK .

* Även prislistan för arbete har uppdaterats från och med 1/3 (dagavgifter sänktes till 75 SEK från 1/2). I och med att elpriserna stabiliserat sig har vi nu kunnat sänka priserna för arbete på verkstaden från de krispriser som infördes under hösten och vintern. Vi testar även ett nytt system för bränning av ugnar där priset direkt beror på den el som förbrukas och justeras efter elpriset.   

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram