tjänster / konstitutet

Välkommen till konstitutet

På KKV Monumental i Malmö. Vi arbetar med att ta fram kompetensutveckling inom bild- och formkonstområdet. Vi arrangerar även seminarier och föreläsningar. Vår utgångspunkt är konstnärens yrke i samtiden. För oss är det viktigt med samtida relevant kunnande inom både materialbearbetning och teori.

Vår verksamhet
är i huvudsak förlagd till Mentalverkstadens lokaler på KKV Monumental.

Syftet med vår
verksamhet är att ta tillvara på kompetens och kunskaper genom att inspirera utbilda och informera. Samt att synliggöra det konstnärliga yrkeskunnandets bredd och djup.

Målet med vår
verksamhet är att producera, dokumentera och genomföra kunskapsspridning med utgångspunkt i konsten och att därigenom frigöra kraften i de konstnärliga kunnandet.

Du är alltid
välkommen att kontakta oss om du vill samarbeta eller har spännande idéer. Tillsammans med oss kan du ta fram kurser, utbildningar ochandra arrangemang och samarbeten.

Vi som arbetar
med Konstitutet är:
Robert Moreau, Kristian Körner, Marie Loft och Timo Engström

läs mer