om oss / styrelsen

STYRELSEN

Styrelseordförande:
Johan Röing 

Ordinarie ledamöter
Jan Cardell, Linnéa Carlsson, Viggo Wichmann och Marie Loft

Suppleanter
Karin Auran Frankenstein, Jan Marius Kiøsterud

Styrelsen sammanträder var fjärde vecka med undantag för juli 
månad. Verksamheten regleras av stadgar. Inom ramen för stadgarna 
förändras verksamheten till de aktuella behov som efterfrågas av de 
konstnärliga yrkesgrupperna.

Ärenden som skall tas upp på styrelsemötet inlämnas i förväg till 
Administratören, som förbereder dagordningen och skickar ut kallelser. 

Har du något du vill lyfta med styrelsen? Tips, idéer eller synpunkter. Tveka inte att ta kontakt med oss eller via Anna på kontoret. Samtliga kontaktuppgifter till oss i styrelsen finner du utanför kontoret.

se "kontakt"!

Nästa styrelsemöte hålls den 24 april 2019.