om oss / styrelsen

STYRELSEN

Styrelseordförande:
Karin Auran Frankenstein

Ledamöter
Ingela Ihrman, Linnéa Carlsson, Marie Loft och Erik Vestman

Suppleanter
Thale Vangen samt Sara Sjöbäck

Styrelsen sammanträder var fjärde vecka med undantag för juli 
månad. Verksamheten regleras av stadgar. Inom ramen för stadgarna 
förändras verksamheten till de aktuella behov som efterfrågas av de 
konstnärliga yrkesgrupperna.

Ärenden som skall tas upp på styrelsemötet inlämnas i förväg till 
Administratören, som förbereder dagordningen och skickar ut kallelser. 

Har du något du vill lyfta med styrelsen? Tips, idéer eller synpunkter. Tveka inte att ta kontakt med oss eller via Anna på kontoret. Samtliga kontaktuppgifter till oss i styrelsen finner du utanför kontoret.

se "kontakt"!

Styrelsen tar sommaruppehåll under juli. Nästa möte hålls i augusti.