verkstäder / monteringshallen

 

Förutom de olika verkstäderna har vi en stor monteringshall där större ”Monumentala” arbeten kan byggas upp. Här kan konstnärer arbeta med olika material och boka den lediga golvyta som passar bäst för det arbete som skall utföras.

I hallen är det högt i tak, vilket innebär att mer än 3 meter höga utsmyckningar kan förverkligas.

0

0

0