Modellverkstad/3D-verkstad

Modellverkstaden
Modellverkstaden är numera en del av träverkstaden samt ingår också i vår digitala 3D- verkstad. På verkstaden ges utrymme för såväl traditionellt hantverk som ny teknik. Modellverkstaden hyser specialverktyg, en våtslip och precisionsmaskiner.

3D-verkstaden
Här finns 3D-skrivare, utskriftsmaterial, ljusskåp för foto-scanning, materialvåg samt dator. Du som ansluten är varmt välkommen att nyttja tekniken. Behöver du hjälp med uppstart kontakta gärna Jan Cardell eller hör med administrationen så sätter vi dig i kontakt med kunniga på verkstaden.

Vi arbetar med gratis-programmen Blender, Agisoft samt Mechmixer.

Blender 2.79a: www.blender.org/download/
Agisoft Photoscan 1.4.1 www.agisoft.com/downloads/installer/

Genom 3D-tekniken öppnar vi upp för konstnärer att på ett experimentellt sätt närma sig ny teknik och knyta samman den med traditionellt hantverk. Vi arbetar med utskifter i PLA, som är gjord av stärkelse och är biologiskt nedbrytbar. PLA har också sina fördelar vid gjutning i brons då vi kan bränna ut modellerna direkt via cire perdue teknik (förlorad form).

3D-projektet
Via bidrag från Region Skåne, Developer in rescidens, har vi sedan 2016 utvecklat och experimentera med 3D-teknik. Projektet har pågått fram till mars 2018 med fokus på formtagning, gjutning samt kompetensutveckling. Projektledare för 3D-projektet är Jan Cardell i nära samarbete med Maiale Konstgjuteri.

Från träskulptur till brons genom digital 3D-tekik - Rapport av Johan Röing Läs mer här
3D-projektet, redovisning Jenny Berg Läs mer här

Skulptur av Jan Cardell med utskrivna 3D-modeller i PLA-plast. Foto: Jan cardell

Robert som 3D-modellGjutna 3D-modeller i brons

DETTA HAR GJORTS I 3D-PROJEKTET:
Kurs i 3D-modellering & printing 10-11 september 2016, KKV Monumental i Malmö
Den 24 november 2016, besök på 3D-dagen i Kistad
Den 13 december 2016, studiebesök R.A.P.S, Landskrona
Den 15 december 2016 studiebesök, GT prototyper i Ystad
Den 27 januari 2017, workshop i 3D-scanning, KKV Monumental Malmö via S3Di
Den 24 februari 2017, planeringsmöte med Margot Edström, Malmö konsthögskola
Den 20 mars 2017, Vakuumugn köps in till gjuteriet för gjutning av 3D-modeller
Den 9 maj 2017, Inköp av 3D-penna till 3D-verkstaden
Under maj 2017 provar vi nytt scanningprogram, ersätter tidigare 123D Catch.
Pågående projekt maj-juni med Jenny Berg och Johan Röing från 3D-modell till bronsskulptur.
Augusti 2017, arbete med 3D modellering och bronsgjutning, Hanna Regenberg
22-23 september 2017, kurs i modellering med Blender och 3D-utskrifter, Jakob Sahlström
5 oktober, studiebesök på Mediaverkstaden
Oktober-januari 2017-2018 konstnärligt projekt, Jenny Berg
December 2017 gjutning av 3D-modeller, Hanna Regenberg
4-10 december 2017 konstruktion av ljusbox för fotoscanning
11-12 december 2017, Kurs i Fotogrammetri/3D-scanning med kursledare Margot Edström.
13 december planeringsmöte och budgetavstämning, 3D-gruppen
Januari 2018 projekt av David Nilson, Johan Lundin och Christophe Mügge
2-5 februari, besök och arbete med Hanna Regenbergs 3D-modell på gjutfirman Knaak i Berlin.
2 mars 2018, Artist Talk 17.00, Hanna Regenberg från 3D-modell till färdig skulptur.
14 mars 2018, Artist talk 19.00, Johan Röing från idé till färdig skulptur med digital 3D-teknik.
21 mars 2018, Artist Talk 19.00, Jenny Berg "Sesor ön" och andra projekt.