verkstäder / metall


Metallverkstaden innhåller ett flertal stora maskiner för främst plåtarbete och svetsning. Under 2015 ersattes det gamla golvet mot ett nytt golv i durkplåt och fler arbetsytor installerades. Under 2020 uppdateras verkstaden med ny pelarborr genom bidrag från KUR. Välkomna till vår fina metallverkstad!

Erik Vestman är numera ansvarig för metallverkstaden. Kontakta Erik för frågor och handledning kopplade till metallverkstaden.

0

Bockning
På båda bockmaskinerna ställer man in tjockleken på plåten genom bultar. Det går att bocka max.1,5mm.

Valsning
Plåten läggs mellan cylindrarna som spänns eller sänks. 

Saxen
Denna hanteras med hjälp av pedal. Plåten får inte hamna utanför ändarna av saxen.

Pelarborrmaskin
Arbetsstycket spänns fast i skruvstycket och hastigheten ställs in innan borrningen påbörjas. 
Skyddsglasögon skall användas. 

Svetsmaskiner
Maskinerna drivs med gas och hanteras med hjälp av knapp på framsidan. Man ställer in ampere och hastighet.

Pelarslipmaskiner
Slipbandet används på järn, rostfritt och brons, men inte till aluminium. 

Blästerskåp
Blästertanken sätts igåns efter att luften är kopplad. OBS att bitar av brons, järn, gips eller plast kan fastna i systemet och måste då tas bort med hjälp av en tunn pinne eller ståltråd.

Bandsågen
Strömmen sätts på och stängs av med hjälp av knappar. Arbetsstycket sätts i skruvstycket och låsningen sker manuellt med hjälp av luft. Höjd och hastighet ställs in.

 

För instruktioner i PDF format
Läs mer här