aktuellt

GOD FORTSÄTTNING

Styrelsen är i arbete och kontoret är åter bemannat. Planering för årets aktiviteter är i full gång. Vi ser fram emot ett spännande 2018! Nästa styrelsemöte hålls den 24 januari.

Bild från Metallverkstaden. Foto: Johan Röing

AKTUELLT

Ny sprutbox är installerad tack vare strålande insatser från Johan Sand.

Nytt policydokument har utformats gällande kränkningar och sexuella trakaserier.

Vi arbetar vidare inom digital 3D-utveckling.
Läs mer Här

Elen i verkstaden skall uppdateras för en mer energisnål och ekonomisk lösning. Förelaget är LED-lampor. Vi vill även uppmana er att vara sparsamma med elen. släck efter er!

Nya regler i Keramikverkstaden:
Styrelsen har beslutat att styrningen tills vidare förvaras på kontoret. Försäkrade anslutna med behörighet kan hämta ut styrningarna på kontoret. Introduktionskurs i keramik är från och med nu obligatorisk. 

Kurs i gjutning och formtagning för Konsthögskolans elever 12-23 februai.

Som ansluten till KKV Monumental har du möjlighet att nyttja även andra kollektivverkstäder i Malmö. Detta kan göras under en begränsad tid per år mot självkostnadspris. Kontakta berörd verkstad för mer information.

TIPS, STIPENDIER & GESTALTNINGSUPPDRAG

Konstnärligt gestaltningsuppdrag nya sjukhuset i Helsingborg. Ansök senast 2 febriari 2018.
Läs mer här


Utvalt i Skåne öppnar för ansökan den 1 november 2017.
Läs mer här

Konstpool samlar utlysningar inom kultursektorn
Läs mer här