aktuellt

 Med anledning av Covid-19:
KKVMM håller öppet som vanligt men med skärpta riktlinjer för att minimera smittorisk. Vi följer FHM rekommendationer. Flera av våra anslutna tillhör riskgrupper och det är av störta viktt att alla tar sitt ansvar. Håll avstånd och var rädda om er och varandra!

* Kom inte till verkstaden om du har symtom som påminner om förkylning eller influensa.
 
* Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar.
 
* Kom inte till KKV om någon i din närhet (familj, partner, sambos) har ovan nämnda symptom.
* Håll god handhygien och avstånd


Bild från monteringshall feb-19, Foto: Johan Röing

AKTUELLT

God jul och gott nytt år!
Styrelsen vill tacka anslutna och samarbetspartners för det gångna året. Vi hoppas 2021 bjuder på fler fysiska möten och nya spännande projekt. Verkstaden är öppet som vanligt under julhelgen. Kontoret håller stängt från vecka 52. Tillbaka som vanligt från och med den 11 januari.

Ny hemsida är under uppbyggnad i nära samarbete med Zirke. Finansiering sker via Expresstöd från Region Skåne och Corona-stöd från Malmö Stad samt nytt beviljat krisstöd från Kulturrådet för särskilda insatser riktad mot digital närvaro.

Verkstaden har utsett ett skyddsombud, Erik Vestman. Tillsammans med styrelsen arbetar han förebyggande med arbetsmiljöfrågor. Under november deltog Erik i en utbildning i BAM, bättre arbetsmiljö. Tveka inte ta kontakt om det är något du vill lyfta gällande arbetsmiljö och säker vistelse i verkstaden!

Verkstaden har ett Policydokument gällande kränkningar och sexuella trakaserier.
Läs mer här

 Äntligen har den "nya" ugnen i gjuteriet installerats! Den möjliggör utbränning av större vaxformar. Fantastiskt kul och innebär bl.a. ett utökat samarbete med Konsthögskolan.

Metallverkstaden har försetts med ny borr/fräs och en lyftkran som inom kort kommer att installeras. Keramikverkstaden har fått en ny provugn och gjuteriet har fått förbättrade utsug. Inköp möjliggorts genom utrustningsbidrag från KUR 2020.

Som ansluten till KKV Monumental har du möjlighet att nyttja även andra kollektivverkstäder i Malmö. Detta kan göras under en begränsad tid per år mot självkostnadspris. Kontakta berörd verkstad för mer information.

TIPS, STIPENDIER & GESTALTNINGSUPPDRAG

KRO, checklista för krishantering i Coronatider
Läs mer här

Söker du gestaltningsuppdrag? Ladda med fördel upp din portfolio på KC-syds hemsida.
  Läs mer här

Konstpool samlar utlysningar inom kultursektorn
Läs mer här