aktuellt

Städdag på KKV Monumental
LÖRdagen den 6 oktober kl: 10.00-16.00

Detta är dagen då vi gemensamt hjälps åt att rusta upp och sköta om vår verkstad. Som kollektivverkstad har vi gemensamt ansvar för verkstaden. Alla som har arbetat någon gång det senaste halvåret förväntas hjälpa till.

En lastbil finns till hands för transporter till återvinningsstationen så hjälp till att rensa bland skräp och överblivet material. En lista i köket bockas av efter hand. 

Vi rensar och tömmer lagren i trä-, metall-, keramik- och gipsverkstaden. Har du material sparat där se till att rensa upp och tömma lagret. Förvarat material i verkstaden som inte är tydligt märkta med namn och nummer riskerar att slängas. Verkstaden är en arbetsplats och inte en billig lagerplats för verk och material. 

Fika, smörgåsar och frukt kommer att finnas till hands under hela dagen för er som deltar. 

Vi ses på verkstaden!!!


Gipskurs - grunder i formtagning i gips för gjutning med lera den 17 september 2018. Foto: karin Auran Frankenstein

AKTUELLT

Introduktionskurs i träverkstaden, torsdagen den 27/9 kl: 10.00-12.00. Handhavande av maskiner och säkerhet. Kursen är obligatorisk för nya medlemmar. Kursledare är Viggo Wichmann.  Anmälan görs via administrationen. Kostar en dagavgift (45:-). Välkomna att delta! 

Kurs för Alnarps elever hålls tisdag och onsdag 25-26 september. Metallverkstaden kommer att vara uppbokad under dagtid 9-17 dessa dagar och det kommer tyvärr inte gå att svetsa och arbeta i metallverkstaden under dessa tider. Vi beklagar olägenheten. 

Den 25/9 deltar KKV Monumental i Region Skånes Samtal om digital utveckling inom bildkonst- och formområdet! där vi berättar om våra erfarenheter med 3D-projektet.

Den 25 maj i år ersätts PUL (Personuppgiftslagen) av en ny dataskyddsförordning (GDPR). Med anledning av det har vi uppdaterat vår policy kring hantering av dina personuppgifter.
Läs mer här

Nytt policydokument har utformats gällande kränkningar och sexuella trakaserier.
Läs mer här

Handledning i gjutning och gjutteknik
Som ansluten till Monumental har du möjlighet att boka tid med våra duktiga gjutare på Maiale för extra handledning och expertis inför mindre gjutprojekt. Kostnad för handledning är 100 SEK/ timme. För mer info tag kontakt med Clara.

Som ansluten till KKV Monumental har du möjlighet att nyttja även andra kollektivverkstäder i Malmö. Detta kan göras under en begränsad tid per år mot självkostnadspris. Kontakta berörd verkstad för mer information.

TIPS, STIPENDIER & GESTALTNINGSUPPDRAG

Konstnärliga gestaltningar Hjortbergskolan, Ljungby kommun. Ansök senast den 5 oktober.
Läs mer här

Söker du gestaltningsuppdrag? Ladda med fördel upp din portfolio på KC-syds hemsida.
  Läs mer här

Konstpool samlar utlysningar inom kultursektorn
Läs mer här