aktuellt

 Med anledning av Covid-19:
KKVMM håller öppet men med skärpta riktlinjer för att minimera smittorisk. Vi följer FHM rekommendationer. Det är av störta viktt att alla tar sitt ansvar. Håll avstånd, var rädda om er och varandra!

* Kom inte till verkstaden om du har symtom som påminner om förkylning eller influensa.
 
* Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar.
 
* Kom inte till KKV om någon i din närhet (familj, partner, sambos) har ovan nämnda symptom.
* Håll god handhygien och avstånd.


Bild från monteringshall 2020. Jättebjörnloka av Ingela Ihrman.

AKTUELLT
KKV har fått en väv-verkstad! Ovanför snickeriet har en ny verkstadsdel tagit plats. I samarbete med Berit Sahlström, Anna-Karin Waara samt Frida Petersson har KKV Monumental påbörjat ett projekt inriktad på monumentala vävar. Vår förhoppning är att under hösten kunna erbjuda kurser och workshops för er anslutna som är nyfikna på nya uttryck inom vävkonst.

Kranen i Metallverkstaden/Monteringshallen är installerad och klar att börja användas. Kranen tar Monumentala verk upp till 500 kg. Stort tack till Jan och Erik för hjälp med installationen! Kranen finansieras genom bidrag från Kulturrådet.

Kurs för konsthögskolan i bronsgjutning. Under vecka 16 och 17 (19/4-2/5) gästas verkstaden av 6 elever från Konsthögskolan i Malmö som utbildas inom metallgjutning.

Vi vill veta hur ni mår och trivs på KKV Monumental. En enkät om vår psykosociala miljö är under utveckling och kommer inom kort skickas ut till er anslutna. Deltagandet är anonymt och vi hoppas att så många som möjligt av er tar er tid att svara.

Verkstaden har utsett ett skyddsombud, Erik Vestman. Tillsammans med styrelsen arbetar han förebyggande med arbetsmiljöfrågor. Tveka inte ta kontakt om det är något du vill lyfta gällande arbetsmiljö och säker vistelse i verkstaden!

Verkstaden har ett Policydokument gällande kränkningar och sexuella trakaserier.
Läs mer här

Sara Sjöbäck är ansvarig för Monteringshallen och kommer tillsammans med styrelsen arbeta för att få fram bättre arbetsytor och ett tydligt bokningssystem. Från och med 1 februari gäller maxgräns på två månader för bokning av yta i monteringshallen.

Verkstaden har beviljats 225.000 SEK i bidrag för utrustning och förbättringar på verkstaden 2021 via Kulturrådet. Dammhantering och förbättrad luftmiljö är i år högsta prioritet. Nya dammsugare med anpassade filter kommer bl.a. att köpas in till samtliga verkstäder.

Med stöd av Region Skåne har en folder utformas där kollektivverkstäderna i Malmö tillsammans med IFÖ-verken i Bromölla, Keramisk Center i Höganäs samt KKV i Ängelholm finns representerade. Läs mer här!

På grund av rådande pandemi hålls inga sammankallande introduktionskurser. Individuella genomgångar hålls vid behov. Behöver du utbildning så hör av dig till administratör så sätter hon dig i kontakt med ansvarig i respektive verkstad. 

Ny hemsida är under uppbyggnad i nära samarbete med Zirke. Finansiering sker via Expresstöd från Region Skåne och Corona-stöd från Malmö Stad samt nytt beviljat krisstöd från Kulturrådet för särskilda insatser riktad mot digital närvaro.

Vi eftersöker bilder från verkstaden till vår nya hemsida. Kanske du som ansluten har någon fin bild att dela med dig av? Maila Anna på: info@kkvmm.se

  Som ansluten till KKV Monumental har du möjlighet att nyttja även andra kollektivverkstäder i Malmö. Detta kan göras under en begränsad tid per år mot självkostnadspris. Kontakta berörd verkstad för mer information.

 

TIPS, STIPENDIER & GESTALTNINGSUPPDRAG

Portfolievisning fölr Statens Konstråd. Ansök mellan den 3-12 maj.
Läs mer här

KRO, checklista för krishantering i Coronatider
Läs mer här

Konstpool samlar utlysningar inom kultursektorn
Läs mer här

Söker du gestaltningsuppdrag? Ladda med fördel upp din portfolio på KC-syds hemsida.
  Läs mer här