aktuellt

 Med anledning av Covid-19:
KKVMM håller öppet som vanligt men med skärpta riktlinjer för att minimera smittorisk. Vi följer FHM rekommendationer. Flera av våra anslutna tillhör riskgrupper och det är av störta viktt att alla tar sitt ansvar. Håll avstånd och var rädda om er och varandra!

* Kom inte till verkstaden om du har symtom som påminner om förkylning eller influensa.
 
* Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar.
 
* Kom inte till KKV om någon i din närhet (familj, partner, sambos) har ovan nämnda symptom.
* Håll god handhygien och avstånd.


Bild från monteringshall feb-19, Foto: Johan Röing

AKTUELLT
Vid senaste mötet klubbades Karin Auran Frankenstein som fortsatt ordförande för KKV Monumental. 

Viggo lämnar sitt uppdrag i styrelsen och som verkstadsansvarig i träverkstaden. Tack för allt!  Han kommer att finnas kvar med all sin kunskap och expertis på verkstaden. Trägruppen som idag består av Tomas Auran, Linus Svensson och Lambis tar över ansvaret för utvecklingen av träverkstaden och för utbildning. 

Trälagret ovanför svarven i träverkstaden måste tömmas av säkerhetsskäl. För tungt virke staplat ovanpå varandra utgör en arbetsplatsrisk. Deadline den 28/2. Vid frågor hör med trägruppen.

 Från och med 1 februari införs en maxgräns på två månader för bokning av yta i monteringshallen. Detta för att golvet inte skall bli permanent lagerplats eller privata studios. Enbart pågående projekt är tillåtet. Inte lagring av material eller färdiga verk. Rotation kommer underlätta städning av monteringshallen. Skriv upp startdatum, telefonnummer och slutdatum. För er som nödvändigt behöver förlängd period i monteringshallen kan ansökan om detta göras via administrationen. 

Metallverkstaden har fått ny borr/fräs. Där kommer att upprättas en lathund och introduktionsfilm för användning. Kurser kommer att hållas så snart Corona-restriktionerna tillåter.  Kran till Metallverkstaden/Monteringshallen är förhoppningsvis installerad inom några veckor. 

Med stöd av Region Skåne håller en folder på att utformas där kollektivverkstäderna i Malmö tillsammans med IFÖ-verken i Bromölla, Keramisk Center i Höganäs samt KKV i Ängelholm finns representerade. Vi har även fått ett litet stöd för regional samverkan och studiebesök för att på ett bättre sätt finna nya samarbetsformer mellan verkstäderna regionalt. Kul! 

Styrelserummet har blivit projektrum! Bokas via administrationen. Maxgräns om två månader i taget precis som övriga projektrum. Kostnad 65:-/dag. 

På grund av rådande pandemi hålls inga sammankallande introduktionskurser. Individuella genomgångar hålls vid behov. Behöver du utbildning så hör av dig till administratör så sätter hon dig i kontakt med ansvarig i respektive verkstad. 

Ny hemsida är under uppbyggnad i nära samarbete med Zirke. Finansiering sker via Expresstöd från Region Skåne och Corona-stöd från Malmö Stad samt nytt beviljat krisstöd från Kulturrådet för särskilda insatser riktad mot digital närvaro.

Verkstaden har utsett ett skyddsombud, Erik Vestman. Tillsammans med styrelsen arbetar han förebyggande med arbetsmiljöfrågor. Under november deltog Erik i en utbildning i BAM, bättre arbetsmiljö. Tveka inte ta kontakt om det är något du vill lyfta gällande arbetsmiljö och säker vistelse i verkstaden!

Verkstaden har ett Policydokument gällande kränkningar och sexuella trakaserier.
Läs mer här

 Äntligen har den "nya" ugnen i gjuteriet installerats! Den möjliggör utbränning av större vaxformar. Fantastiskt kul och innebär bl.a. ett utökat samarbete med Konsthögskolan.

Som ansluten till KKV Monumental har du möjlighet att nyttja även andra kollektivverkstäder i Malmö. Detta kan göras under en begränsad tid per år mot självkostnadspris. Kontakta berörd verkstad för mer information.

 

TIPS, STIPENDIER & GESTALTNINGSUPPDRAG
Ansökan till Krisstipendium 3 från Konstnärsnämnden är öppen för ansökan fram till den 3 februari.
 Läs mer här

Gestaltningsuppdrag för kulturaktörer via Malmö Universitet. Ansök senast den 7 februari
Läs mer här

KRO, checklista för krishantering i Coronatider
Läs mer här

Konstpool samlar utlysningar inom kultursektorn
Läs mer här

Söker du gestaltningsuppdrag? Ladda med fördel upp din portfolio på KC-syds hemsida.
  Läs mer här