om oss / historik

0Äldre väggmålning från verkstaden. Porträtt av tidigare styrelsemedlemmar. Foto: Johan Röing

KKV MONUMENTAL - En av ladets äldsta kollektivverkstäder

Verkstaden med den första styrelsen bildades1972 efter att initiativrika konstnärer under flera år uppvaktat kommunen och andra tilltänkta bidragsgivare för att få gehör för behovet av en  kollektivverkstad där yrkesverksamma konstnärer kunde arbeta i stora format.

Den första styrelseordföranden var konstnären Allan Erwö. Även övriga styrelseledamöter var välkända skånska konstnärer, bland andra Rune Säll, Thure Thörn, Staffan Nihlén m.fl.

De första verkstäderna fanns i Fosie Industriområde. År 1983 flyttade verksamheten till Bragegatan 15 i Malmö, där den fortfarande finns kvar. 

Fastigheten på Bragegatan /Ystadsvägen, i vilken Monumentalverkstaden ligger, ägdes från uppförandet 1896 av Fritz Kürzel som fram till 1956 drev textilfabrik i byggnaden.