verkstäder / glas

GLASVERKSTAD
Verkstaden är utrustad med en fusingugn och en keramikugn att användas för bränning av glas. Fusingugnen bör användas till fusing och slumping. Till glasgjutningar används keramikugnen i glasavdelningen och emaljugnen.

Här finns möjligheter för anslutna konstnärer att arbeta experimentellt med 
glas, gärna eller också i samband med de övriga avdelningarna på Monumental.

0

Automatik
Fusingugnen, keramikugnen och emaljugnen är utrustade med ugnsautomatik som är 
lättprogrammerad och ger full kontroll över hela processen inkluderat avkylningen. 
Erfoderlig kunskap om bränntemperaturer och bränningsförlopp krävs. Be om hjälp om 
du är osäker. Ugnarna i glasverkstaden kan samtidigt användas parallellt. 
Instruktionsdokumentation finns.

Bokning
Det går bra att boka ugnarna till ett visst datum, men man får samordna och vara flexibel. 
Skriv alltid upp namn och telefonnummer, när bränningen startat och topptemperatur. 
Den som startar ugnen ansvarar för att öppna och tömma ugnen då bränningen är klar.

Sättmaterial
Det finns en del sättmaterial tillgängligt. Efter varje bränning ska ugn och ugnsplattor rengöras.

Debitering
Mätarställning för aktuell ugn ska noteras före och efter bränning. Debitering står i relation till förbrukade kilowattimmar.

Blästerskåp
I monteringshallen finns två blästerskap. I den silverfärgade blästern kan blästermediet (olika kornstorlek) lätt bytas beroende på vilken effekt man eftersträvar. OBS! Blanda inte ihop olika blästermedier!

Gipsrum
I anslutning till glas- och keramikrummet finns ett arbetsrum för gipsformning, glasslipning/sågning, sprutskåp för glasyrer, färgspruta och vask. Sprutskåpet har innermått ca 70x70x70 cm för glasering och kompressor och spray-spruta. Liten kulkvarn (ca 15 cm diameter) för malning av glasyrmaterial.

Mått:
Fusingugnen Cerama IR 6090 har innermått bredd 95 cm, djup 63 cm, höjd 30 cm. Keramikugnen har innemått 36 x 50 x50 cm (höjd)
Emaljugn 100 x 120 cm OBS! Rengöring efter användning. Sopor slängs i container. Hushållssopor i separat soprum.
Viktigt! Om något går sönder eller inte fungerar ska det genast meddelas till verkstadens administratör!


Arbete i glas av Ellen Malmgård. Foto: Ellen Malmgård (2016).