verkstäder / gjuteri

Gjuteriet finns i den låga byggnaden strax intill hissen upp till KKV.  I gjuteriet förekommer en del operationer som kräver förkunskaper t. ex genomgången kurs i gjuteriteknik.

Gjuteriet utnyttjas av de konstnärer som behärskar tekniken. 
I lokalerna finns också Skulpturfirman Maiale som tar emot uppdrag och ser till att gjuteriet fungerar.
 
Gjuteriet  består av följande lokaler och faciliteter:
 
Stora gjuthallen
2 dieseldrivna metallsmältugnar en på 40 kg och en på 200 kg (Brons).
Pelarslip grov 2 kaborundumskivor
stor keramikugn botten 1,2-1 m h. 1,3 m

0
 
Smidesverkstaden
Härd för uppvärmning av smidesdetaljer
2 städ
1 fjäderhammare
gassvetsaggregat syrgas/acetylen
 
Gipsrummet
Kollergång för malning av bränd cireperduemassa,
värmeplattor för smältning av vax
 
Ugnsrummet
Mindre keramikugn för utbränning av vax (0,7-0,5-0,5 m)

0