verkstäder / emalj

I emaljavdelningen finns en stor emaljugn som rymmer både små och stora plåtar med en maxstorlek på 100 x 100 cm. 

Ugnen kan programmeras i förväg för en vis tid och veckodag. Önskad temperatur nås ca 4 timmar efter den har startat. Järnplåt för att lägga de nybrända emaljplåtarna finns också. Som hjälp att ta in och ut dessa plåtar från ugnen finns  ”järnbrädor”  och en vagn för större plåtar + skyddshjälm, handskar och överrock i läder.

0

Övrig utrustning för emalj är sprutskåp + sprutor, en kompressor, blästermaskin, torkställning som ställs under värmerör som hänger från taket, rörligt arbetsbord i metall, dubbel vask samt hyllor som används för material, mm.

För att kunna jobba i emaljavdelningen krävs kännedom om hantering av emaljugn och annan utrustning.