tjänster / fortbildning


KKV Monumental

Behöver du extra hjälp och stöd i ditt konstnärliga arbete? Fördjupade kunskaper och uppdateringar om maskiner, säkerhet, handhavande och tekniker?

Vi på KKV Monumental hjälper gärna till för att du som konstnär skall känna dig trygg i ditt arbete. För oss är säkerhet och kunskap det viktigaste för en god arbetsmiljö. Detta för att värna om såväl våra anslutna som våra maskiner.

Kontinuerliga fortbildningar hålls i träverkstaden och dess maskiner. Kom gärna med förslag på vad du saknar kunskapsmässigt så hjälps vi åt. Vi samarbetar även mycket med Konstitutet som håller en del fortbildande kurser i våra lokaler.

Hör med administrationer så sätter vi dig i kontakt med kunnigt folk på verkstaden.