anslutning


VILL DU BLI EN DEL AV KKV MONUMENTAL?

Som verksam professionell konstnär kan du ansöka om anslutning till KKV Monumental. Du kan även söka om projektanslutning.

Gjutkurs för Konsthögskolans elever., februari 2015. Foto: Johan Röing

VÅRA PROFESSIONELLA ANSLUTNA
I verkstadens olika avdelningar arbetar anslutna yrkesprofessionella konstnärer och deras assistenter med samtida såväl som traditionella tekniker. Varje ansluten betalar en årsavgift samt en dagavgift de dagar hen arbetar i verkstäderna. Viss utrustning är belagd med särskilda förbrukningsavgifter för el och gas.

Ladda ner blankett för ansökan om professionell anslutning här!

PROJEKTANSLUTNING
Under de senaste åren ges även andra närliggande yrkeskategorier tillgång till verkstäderna genom en så kallad projektanslutning. Denna möjlighet finns om man planerar ett konstnärligt projekt. Maxtid för projektanslutning är ett år.

Arkitekter, formgivare, designer, scenografer och andra beviljas denna form av anslutning för konstnärliga projekt.

Vid frågor vänligen kontakta administrationen.

Ladda ner blankett för ansökning om projektanslutning här!

ORGANISATIONSANSLUTNING
Organisationer beviljas anslutning för sina gästande konstnärer.

Ladda ner blankett för ansökan om organisationsanslutning här!

FÖRESKRIFTER
För att få arbeta i verkstaden krävs att du undertecknat blanketten med våra föreskrifter

Ladda ner blankett för föreskrifter här!